แบบทดสอบวิเคราะห์อาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเบื้องต้น

แบบทดสอบวิเคราะห์อาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเบื้องต้น  • :

  • :

  • กรุณาตอบคำถาม หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้