ทดลองใช้เครื่อง

เงื่อนไขการรับบริการ:

 • กรณีที่อยู่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ พนักงานของเราจะเข้าไปให้บริการสาธิตวิธีการใช้งานโดยไม่มีค่ามัดจำ
 • ถ้าอยู่นอกเหนือพื้นที่ให้บริการ ทางบริษัทจะส่งเครื่องทดลองให้ทางไปรษณีย์และเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าเครื่องละ 3,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากที่เราได้รับเครื่องคืนในสภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว
 • ทางบริษัทให้ทดลองเครื่องได้ไม่เกิน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • บริษัทมีบริการตรวจสุขภาพการนอนหลับเฉพาะในเขตพื้นที่บริการ

***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจสอบการนอนหลับ (ทดสอบการนอนหลับ) กับโรงพยาบาลในประเทศไทยมาแล้วเท่านั้น ***
***Reserves the right to only those who pass the sleep monitoring (Sleep test) with hospitals in Thailand only. ***

พื้นที่ให้บริการ:

 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • อำเภอเมืองขอนแก่น
 • อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • อำเภอเมืองลำปาง
 • อำเภอเมืองเชียงใหม่

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้เครื่อง CPAP

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบทุกช่อง